តោះ!!!មកមើលពី ដើមកំណើតនៃការកកើតទឹកដីខ្មែរថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា

នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រាខ្មែរ តាមការនិទានតំណាលតៗគ្នាមក ព្រះថោង និង នាងនាគ ជាឪ­​​ពុកម្តាយ ជាជីដូនជីតា ជាអ្នកបង្កបង្កើតអោយមានជាតិ មានកំណើត មានទឹកដីខ្មែរមុនគេបង្អស់។បងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនណាស់ ពុំបានដឹង ពុំបានស្គាល់ប្រវត្តិនេះទេ។ ឯកសារាប់រៀបអំពីប្រវត្តិ ព្រះថោង នាងនាគ មាននៅក្នុងសឹងតែគ្រប់ពង្សាវតាខ្មែរ ដែលរៀបចំសរសេរឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗ។ព្រះពុទ្ធទំនាយសម័យថ្ងៃមួយ ព្រះសម្មនៈគោត្នមព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ កាលនោះព្រះជន្មបាន ៨០វស្សា

Read more