អាសូរពួកគាត់ខ្លោចចិត្ត! តារាទាំងនេះ គ្មានឱកាសជួបជុំឪពុកម្តាយនឹងគេ ក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដោយសារជាប់ធ្វើការ នៅក្រៅប្រទេស

អាសូរពួកគាត់ខ្លោចចិត្ត! តារាទាំងនេះ គ្មានឱកាសជួបជុំឪពុកម្តាយនឹងគេ ក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដោយសារជាប់ធ្វើការ នៅក្រៅប្រទេស

រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេស និងសកលលោកដែលមានខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបាននាំគ្នាយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅឯវត្តអារ៉ាមដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទៅកាន់ញាតិមិត្តបងប្អូន សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅ។

តួយ៉ាងតារាទាំងនេះមិនទាន់បានជួបជុំបងប្អូននៅឡើយទេដោយសារតែពួកគាត់ជាប់រវល់តែជាប់ភារៈកិច្ចការងារនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌ។

តួយ៉ាងតារាទាំងនេះមិនទាន់បានជួបជុំបងប្អូននៅឡើយទេដោយសារតែពួកគាត់ជាប់រវល់តែជាប់ភារៈកិច្ចការងារនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរដូវកាលភ្ជុំបិណ្ឌ។

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *